Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak

tarafından
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş.’de görevlendirilmek üzere 30 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş.

İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Ziraat Finans Grubu ailesinin bir üyesi ve Türkiye’nin en büyük bilgi teknoloji şirketlerinden Ziraat Teknoloji‘de Uzman Yardımcısı olarak görev alacak;

10 Yazılım Mühendisi

 

 

10 İş Analisti

10 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere inovatif, meraklı ve öğrenmeye açık çalışma arkadaşları arıyoruz.

Yazılım Mühendisi

Programlama dilleri, yazılım geliştirme, yapay zeka konularında ilgiliysen,

Fonksiyonel tasarım dokümanları ve yazılım geliştirme standartları çerçevesinde programlar oluşturmak, yaygınlaştırmak,

Mevcut programlardaki sorunları çözmek, geliştirmek için seni aramızda görmeyi bekliyoruz.

İş Analisti

Bir yazılımın daha iyi yapılmasını nasıl sağlarım diye düşünüyorsan,

Fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak,

Test senaryoları hazırlamak ve yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak,

Mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak, için seni aramızda görmeyi bekliyoruz.

Altyapı Sistem Mühendisi

Yazılımların üzerinde çalıştığı donanımları ve iletişim ağlarını yönetmek ilgini çekiyorsa,

Ağ sistemleri, merkezi ve çevresel sistemler, sistem güvenliği

Fiziksel sunucular, SAN ve veri depolama üniteleri

Yedekleme sistemleri

Altyapı güvenliği

Sanallaştırma

İletişim sistemleri

Çağrı merkezi gibi altyapı sistemlerinin yönetimini, tasarımını, kurulumunu ve işletimini gerçekleştirmek, bakımı, yedeklemesi ve performansından sorumlu olmak için seni aramızda görmeyi bekliyoruz.

Genel Hususlar

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Çalışma ili İstanbul’dur.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ödeme ve Başvuru Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

Sınav başvurusu sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.

Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Şirket’in uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 19 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da başlayacak olup çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

Sınav Giriş Belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli ADAY’lar için tutanak düzenlenecek ve sınav binasına alınmayacaktır.

Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup başarı tespitinde bulunulması için her bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.

Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran adaylar arasından, her bir uzmanlık alanı bazında, puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ilgili şirketin www.ziraatteknoloji.com internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatteknoloji.com sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

[*]Ortak Alan: (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

[]Uzmanlık alanı: (Yazılım Müh. / İş Analisti / Altyapı Sistem Müh. uzmanlık alanına göre farklılaşacaktır.)

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 28.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.