Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak

tarafından
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B. ÖZEL ŞARTLAR;

1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

b. Kullanıcı sayısı 5.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

c. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,

d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

i. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

j. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure, trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,

m. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,

o. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

MCP – Microsoft Certified Professional

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

a. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak,

d. VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış,

f. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g. VMware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında tecrübe sahibi olmak,

h. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

i. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak.

j. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak,

k. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

l. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

m. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

n. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahibi olmak,

o. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

p. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

q. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

r. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve üzeri,

Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016)

Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri,

VMware Certified Professional (VCP 6) ve üzeri, Veam VMCE v9 ve üzeri

3. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

b. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,

c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

f. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

i. JavaScript, Typescript, Javascript Framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

j. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure, trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,

l. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,

n. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

o. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

MCP – Microsoft Certified Professional

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

4. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

ii. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

iii. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

iv. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları, WAF yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

v. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

vi. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

vii. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,

viii. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,

ix. Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistemleri, risk analizi, zayıflık analizi, mobil cihaz güvenliği, sistem ve ağ güvenliği konularında tecrübe sahibi olmalıdır.

x. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

xi. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

xii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

xiii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

5. YAZILIM (BACK-END) GELİŞTİRME UZMANI (3 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

i. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,

iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

vi. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

vii. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

viii. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli olmak,

ix. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

xi. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

xii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

MCP – Microsoft Certified Professional

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

6. YAZILIM (FRONT-END) GELİŞTİRME UZMANI (2 KİŞİ -AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

i. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,

iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

iv. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

v. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

vi. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda tecrübe sahibi olmak,

vii. Cross-browser uyumluluğu konusuna hakim, tarayıcıların limitlerini ve nasıl aşılabilecekleri konusunda tecrübeli olmak,

viii. Adobe Photoshop, Illustrator v.b. uygulamaların kullanımı konusunda tecrübeli olmak,

ix. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı arayüzü (User Interface) tasarım prensipleri ve tasarım trendleri konusunda dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,

x. Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design bilgisine sahip olmak,

xi. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

xii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

xiii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

MCP – Microsoft Certified Professional

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

7. CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

1. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak,

iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

vi. Windows Servisleri, Web API ve WMS, WFS, WCF, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmış veri transferi standartları hakkında tecrübe sahibi olmak,

vii. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

viii. Ticari veya açık kaynak kodlu platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak istenilen iletişim standartlarında yüksek performansta veri sunmak konularında tecrübe sahibi olmak,

ix. Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

x. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,

xi. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,

xii. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,

xiii. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

xiv. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

xv. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli olmak,

xvi. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

xvii. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

xviii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

xix. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

MCP – Microsoft Certified Professional

MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist

MCPD – Microsoft Certified Professional Developer

2. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup, başvuru esnasında yüklenecektir.)

ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında yüklenecektir.

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!)

Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 07/06/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde (10/06/2021 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlığımız www.ktb.gov.tr internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişebilecektir. Söz konusu ilan, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecek ve listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır. Ayrıca, adaylar asil ve yedek durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.

Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3789/1-1