Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak

tarafından
Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 İşçi Alacak

I.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. işe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

5. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (fiziksel ve ruhsal) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Yapmış, Terhis, Muaf, Tecilli)

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanan Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesinin 3.bendine göre işe başlatılacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Bu durumda önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek sıralı olarak doğrudan kurayla belirlenecektir.

BİLGİLENDİRME

1- Müracaatlar 13-17.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

2- Noter Huzurunda kura çekilişi 30.12.2021 tarihinde; saat: 14:00’de; KTÜ TV Stüdyosunda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası) yapılacak olup https:// www.youtube.com/ktutv adresinden canlı yayın olarak gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.

5- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az Ortaöğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil üst öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.

Konuya ilişkin tüm duyurular, https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden yapılacaktır.

12193/1-1