Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 personel alacak

tarafından
Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 personel alacak

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2018 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 18 (On sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

 • 2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 3) (2) nolu bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler),
 • 4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğerleri için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • 5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • 6) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • B. ÖZEL ŞARTLAR
 • I- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, DLP, Application Control, Sandbox cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak,
 • b) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda tecrübeli olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek bilgiye sahip olmak,
 • c) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • d) Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. Sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarından deneyimli olmak,
 • e) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • f) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • g) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
 • h) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
 • i) Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

 • a) CCNA sertifikasına sahip olmak
 • b) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • II- Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) En az 1.000 istemcili yerel alan ağına (LAN) ve birden fazla lokasyonda geniş alan ağına (WAN) hizmet veren bilgi işlem birimlerinde ağ yöneticiliği yapmış olmak.
 • b) Tercihen Juniper, Cisco, Fortigate ve HP gibi alanında pazar lideri ağ cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • c) Kablolu Kablosuz ağlar, Tunelling, Routing, Switching, VPN, DDOS, IDS/IPS, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac teknolojilerinde yetkin olmak,
 • d) IPS, WAF, WEBfilter, APPfilter, Dos, Ddos vb güvenlik çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • e) Orta seviyede istemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemlerinde yetkin olmak,
 • f) Tercihen CCNA, CCNP veya muadili ağ sertifikalarına sahip olmak,
 • g) Sistemlerin performansının izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik öneriler hazırlayabilmek,
 • h) Takım çalışmasına yatkın olmak,
 • i) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilmek,
 • j) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirlemek, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirmek/iyileştirmek en iyi uygulamaların entegrasyonunu sağlayarak, gerekli dokümantasyonu hazırlayabilmek,
 • III- Sistem Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,
 • b) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi olmak,
 • c) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vade de kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • d) Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi,
 • e) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik bilgi sahibi olmak,
 • f) Orta seviye network bilgisine sahip olmak,
 • g) Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 • h) İleri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
 • i) Tercihen NETAPP, EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • j) Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • k) Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • l) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.
 • IV- Kıdemli Sistem Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
 • a) En az 1.000 istemcili etki alanı bulunan (domain) ve birden fazla lokasyonda hizmet veren bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticiliği yapmış olmak,
 • b) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında ileri düzeyde operasyonel tecrübe sahibi olmak,
 • c) Temel Linux servislerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi (BIND, Postfix, sendmail, vb)
 • d) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilmek, kurup yönetebilmek, kısa orta ve uzun vade de kapasite planları çıkarabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • e) Her katmanda etki alanı konsolidasyonu projelerinde bulunmuş tecrübe sahibi,
 • f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilecek seviyede teknik bilgi sahibi olmak,
 • g) Orta seviye network bilgisine sahip olmak,
 • h) Orta seviye Linux işletim sistemi bilgisine sahip olmak,
 • i) Veri/e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 • j) İleri seviye Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
 • k) Tercihen NETAPP, EMC, HITACHI gibi alanında pazar lideri depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,
 • l) Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • m) Proje Yönetim Birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi sahibi,

n) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilecek.

o) Tercihen MS Sistem Mühendisi Sertifikalarını almış olmak,

p) Operasyonel seviyede süreç oluşturabilmek geliştirmek ve uygulamasından sorumlu olmak,

 • V- Yazılım Geliştirme Uzmanı (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (Üç) yıl tecrübeli olmak,
 • b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
 • d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • e) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • g) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • h) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • k) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • l) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,
 • VI- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
 • a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak,
 • b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,
 • d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • e) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • f) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • g) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • h) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • k) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • l) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,
 • VII- Yazılım Takım Lideri (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4

  Katına Kadar)

  a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en

az 5 (Beş) yıl tecrübeli olmak,

 • b) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • c) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • d) Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,
 • e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • g) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • h) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,
 • i) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • j) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • k) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • l) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

 • o) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • p) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • q) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,
 • VIII- Yazılım Mimarı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)
 • a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak,
 • b) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • c) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 • d) Kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,
 • e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • g) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • h) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,
 • i) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • j) Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • k) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
 • l) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

 • o) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • p) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak,
 • q) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

Tercihen;

 • a) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • b) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,m) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
 • c) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • d) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,
 • IX- Uzman Veri Bilimci (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) Bilişim alanında en az 3 (üç) yıl sektör tecrübesi sahip olmak,
 • b) Veri bilimi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak,
 • c) İyi derecede SQL, Python bilmek,
 • d) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,
 • e) SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
 • f) İstatistik konusunda bilgi sahibi olmak,
 • g) Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • h) ScikitLearn, Numpy, SciPy, Matplotlib, Ggplot2, pandas, seaborn, plotly, Keras, H2O, statsmodel kütüphaneleri ile proje geliştirmiş olmak,
 • i) CRISP-DM metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • j) Hadoop ortamında makine öğrenmesi çalışmaları yürütmüş olmak,
 • k) Apache Zeppelin üzerinde en az bir proje geliştirmiş olmak,
 • l) Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi,
 • m) Sahtecilik ve risk analizleri projelerinde çalışmış olmak,
 • X- Uzman Veri Mühendisi (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
 • a) En az 3 (üç) yıl büyük veri projelerinde çalışmış olmak,
 • b) İyi derecede Java, Scala ve Python bilmek,
 • c) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sisteminde çalışmış olmak,
 • d) İyi derecede SQL bilmek,
 • e) ETL süreçlerine hakim olmak,
 • f) Spark ile proje geliştirmiş olmak,
 • g) Apache Airflow ve Apache Nifi ile ETL süreçleri yürütmüş olmak,
 • h) Hortonworks ve Cloudera Hadoop dağıtımlarıyla çalışmış olmak,
 • i) Impala, Kudu, Kafka, HBase, Sqoop gibi teknolojileri kullanmış olmak,
 • j) ElasticSearch üzerinde geliştirme yapmış olmak,
 • k) Druid ve Presto benzeri bellek içi sorgu motorlarıyla çalışmış olmak,
 • l) Data mart ve veri ambarı modelleme konusunda tecrübe sahibi, m) Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi
 • XI- Kıdemli Büyük Veri Sistemleri Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme

  Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

  a) En az 3 (üç) yıl büyük veri projesi yönetmiş olmak,

 • b) En az 10 (üç) yıl veritabanı, veri ambarı projelerinde çalışmış olmak,
 • c) Büyük veri topolojilerine hakim,
 • d) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
 • e) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,
 • f) Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak,
 • g) Çok iyi derecede SQL bilmek, SQL performans çalışması yapmış olmak,
 • h) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 • i) Veri tabanı yönetim sistemleri ((Oracle, Teradata, Sybase) ve NoSQL (Hbase, Impala, Hive)) ile çalışmış olmak,
 • j) Veritabanı yönetimi, veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, yapay zeka,makine öğrenmesi, veriambarı ve iş zekası konularında deneyimli,
 • k) Finans ve vergicilik sektöründe tecrübe sahibi.
 • 2- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 01/06/2021 – 01/07/2021 tarihleri arasında http://www.hmb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun” doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 01/07/2021 tarihine kadar Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. COVID-19 virüs salgını nedeniyle başvuru yapacak kişileri sağlık açısından riske atmamak için müracaatların 0312 497 71 67 – 0312 497 71 68 telefonlarının aranarak randevu alınmak suretiyle yapılması uygun görülmüştür.

 • a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş belgesi,
 • b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).

 • d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • e) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.
 • f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
 • g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 • 3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 180 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri ve sınav yerinin açık adresi www.hmb.gov.tr sitesinde 12/07/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 • 4- SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Sözlü sınav, 27/07/2021 (Salı) tarihinden itibaren COVID-19 virüs salgını nedeniyle yayınlanan liste dahilinde İdarenin belirleyeceği adreste (ANKARA) yapılacaktır. Sınavın kaç gün süreceği ve kişilerin gireceği tarihler 12/07/2021 tarihinde yapılacak olan ilanda yayınlanacaktır.

 • 5- SINAV KONULARI

İlgili pozisyona göre;

 • 1) Programlama Dilleri,
 • 2) Yazılım Mimarisi,
 • 3) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,
 • 4) Veri Bilimi, Büyük Veri Sistemleri,
 • 5) İşletim Sistemleri,
 • 6) Bilgi Güvenliği Sistemleri,
 • 7) Bilgisayar Ağları ve Güvenliği.
 • 6- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 • 7- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.hmb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 • 8- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 • 9- DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre 18 (On sekiz) aday asıl, 18 (On sekiz) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 31/12/2021 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 • 10- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü A Blok Belge Yönetimi ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü 3. Kat 333 Nolu Oda Devlet Mah. Dikmen Cad. TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 497 71 67 – 0312 497 71 68

e-posta:[email protected]