Giresun İl Özel İdaresi iç denetçi alımı yapacak

tarafından
Giresun İl Özel İdaresi iç denetçi alımı yapacak

Giresun İl Özel İdaresi 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca İç Denetçi alacak

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İÇ DENETÇİ ALİM İLANI

Giresun İI Özel İdaresinde istihdam edilmek üzere aşağıda adedi ve derecesi belirtilen kadrolara, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca İç Denetçi alınacaktır.

ÜNVANI KADRO DERECE ADET
İç Denetçi 5 1
İç Denetçi 3 1
İç Denetçi 1 1

I-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

a)6ö sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

c)Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

d)Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

e)Hazine ve Maliye Bakanlığı iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

ILBAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Adayların müracaatlarını 15.02.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında, Giresun İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başı uru Adresi: Giresun İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Tevaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat :1 Merkez/GİRESUN

Tel : 0 454 215 75 71 -72 Dahili:2632

III-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Özgeçmiş

– Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı

– 1 erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

– Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı

– Naklen atanacaklar için onaylı hizmet belgesi

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

– fotoğraf (2 Adet)

1V-BAŞVULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Müracaatların ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde sıralama;

Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,

Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun

l lisans Mezuniyet Notunun (İOO’lük sisteme göre) % 20’sinin sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır

Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.giresunozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İdaremize şahsen teslim etmeleri gerekmekledir Belgelerin teslimini müteakip atama işleri, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak. süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.